Maksym Marchuk

Максим Марчук

  • Усі
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4

Робота #1 / Фото #1

Боксер. Творча робота-переможець тематичного кон- курсу ковальських робіт «Мій незвичний друг». 2014. Листовий метал. Кування, механіка, об’ємно-просто- рова пластика / Boxer. Creative work is the winner of the thematic contest of blacksmithing artworks “My Unusual Friend”. 2014. Sheet metal. Forging, mechanics, spatial metal modelling

Робота #2 / Фото #1

Скульптура «Україна єдина», представлена на тематич- ний конкурс ковальських робіт «Патріотизм». 2015. Чор- ний метал, каміння, деревина. Кування / Sculpture “United Ukraine” on the thematic blacksmithing artworks’ contest “Patriotism”. 2015. Black metal, stone, wood. Forging

Робота #3 / Фото #1

Білокрилий янгол. 2013. Чорний метал. Кування / Winged angel. 2013. Black metal. Forging

Робота #4 / Фото #1

Краб. 2017. Листовий метал. Об’єм- но-просторова пластика / Crab. 2017. Sheet metal. Spatial metal modelling